خدمات کشتیرانی

بخش هــــــا

ژوئن 7, 2020

محدودیت های اینمارست کشتی ها به زودی رفع می شود

محمد راستاد که در چهلمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی سخن می گفت با بیان اینکه تحریم های یکجانبه آمریکا سبب شد تا اینمارست، خدمات خود را به ایران محدود کند، اظهار داشت: با پیگیری هایی که انجام دادیم و پس از تایید سند ایران در شورای IMO که در آن نسبت به عدم ایجاد محدودیت از سوی اعضا بر اعضای دیگر بر اساس کنوانسیون IMO تاکید دوباره شد

fa_IRفارسی