وزارت دفاع آمریکا

بخش هــــــا

ژوئن 9, 2020

آزمایش پایانه‌های ارتباطی لیزر در مدار کم ارتفاع زمین توسط وزارت دفاع آمریکا

آژانس توسعه فضایی اظهار داشت که پیوندهای بین ماهواره­ای نوری "یکی از مهمترین فناوری هایی هستند که باید به نمایش گذاشته شوند.

fa_IRفارسی