یاه‌ست

بخش هــــــا

ژوئن 7, 2020

یاه‌ست خدمات ارتباطات ماهواره‌ای خود را برای مقاصد دولتی و نظامی افزایش می‌دهد

یاه‌ست از طریق یکی از زیرمجموعه‌هایش موسوم به ) YGSسرواژه Yahsat Government Solutions) که در زمینه فراهم‌آوری ارتباطات ماهواره‌ای امن برای دولت‌ها و ارگان‌های نظامی در خاورمیانه فعالیت می‌کند، اقدامات لازم را برای این منظور انجام خواهد داد.

fa_IRفارسی