ثبت نام وبینار Big Data و اطلاعات مکانی

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل جهت اطلاع رسانی
  2
 • شماره تماس*جهت اطلاع رسانی
  3
 • رشته تحصیلی*لطفا مقطع تحصیلی خود را نیز اعلام کنید.
  4
 • تصویر فیش مبلغ واریزی*فیش خود را آپلود کنید تصویر فیش واریزی
   5
  • تصویر کارت دانشجویی*مخصوص دانشجویان جهت استفاده از تخفیف تصویر کارت دانشجویی
    6