برگزاری مدرسه تابستانی سنجش از دور ایران و فرانسه

۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۰ کد : ۳ رویدادها
تعداد بازدید:۵۵۴
مدرسه تابستانی سنجش از دور ایران و فرانسه با همکاری موسسه سنجش از دور بصیر و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ ۱۶ الی ۱۹ تیر ماه در محل دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد. هدف دوره بالابردن سطح دانش و قابلیت شرکت کنندگان در استفاده حداکثری از تصاویر بدون هزینه و نرم­ افزارهای متن باز بود و کلیه مدرسان این دوره ازنخبگان و اساتید بین المللی سنجش از دور بودند.
برگزاری مدرسه تابستانی سنجش از دور ایران و فرانسه

مدرسه تابستانی سنجش از دور ایران و فرانسه با همکاری موسسه سنجش از دور بصیر و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 16 الی 19 تیر ماه در محل دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد. هدف دوره  بالابردن سطح دانش و قابلیت شرکت کنندگان در استفاده حداکثری از تصاویر بدون هزینه و نرم­ افزارهای متن باز بود و کلیه مدرسان این دوره ازنخبگان و اساتید بین المللی سنجش از دور بودند. مدرسه تابستانی سنجش از دور ایران و فرانسه با همکاری موسسه سنجش از دور بصیر و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 16 الی 19 تیر ماه در محل دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد. هدف دوره  بالابردن سطح دانش و قابلیت شرکت کنندگان در استفاده حداکثری از تصاویر بدون هزینه و نرم­ افزارهای متن باز بود و کلیه مدرسان این دوره ازنخبگان و اساتید بین المللی سنجش از دور بودند. مدرسه تابستانی سنجش از دور ایران و فرانسه با همکاری موسسه سنجش از دور بصیر و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 16 الی 19 تیر ماه در محل دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد. هدف دوره  بالابردن سطح دانش و قابلیت شرکت کنندگان در استفاده حداکثری از تصاویر بدون هزینه و نرم­ افزارهای متن باز بود و کلیه مدرسان این دوره ازنخبگان و اساتید بین المللی سنجش از دور بودند.


نظر شما :

بیننده ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۴
من از کلاس راضی بودم
پاسخ مدیر سایت ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۳

تشکر از لطف شما