رویدادها

برگزاری مدرسه تابستانی سنجش از دور ایران و فرانسه

برگزاری مدرسه تابستانی سنجش از دور ایران و فرانسه

مدرسه تابستانی سنجش از دور ایران و فرانسه با همکاری موسسه سنجش از دور بصیر و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ ۱۶ الی ۱۹ تیر ماه در محل دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد. هدف دوره بالابردن سطح دانش و قابلیت شرکت کنندگان در استفاده حداکثری از تصاویر بدون هزینه و نرم­ افزارهای متن باز بود و کلیه مدرسان این دوره ازنخبگان و اساتید بین المللی سنجش از دور بودند.

ادامه مطلب