سیستم اطلاعات مکانی GISنیازسنجی و طراحی سامانه

امروزه GIS به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری در سازمان دارای جایگاه ویژه‌ای است. طراحی این سامانه‌ها برای سازمان‌های مختلف بر اساس نیاز آنها صورت می‌پذیرد.

 

 

آماده سازی و تامین داده

داده‌های مکان‌بنا از منابع مختلف در سامانه جمع‌آوری می‌گردند. تهیه نقشه‌های موضوعی، رقومی سازی، سنجش از دور، تصویر برداری پهپاد و نقشه‌برداری از جمله منابع داده های مکانی هستند

 

 

پایگاه داده

پایگاه داده‌ها برای حمایت از عملیات داخلی سازمان‌ها و زیر بنای تعامل آنلاین با مشتریان و تأمین کنندگان استفاده می‌شود. پایگاه داده‌ها برای نگهداری اطلاعات اداری و اطلاعات تخصصی تراز جمله اطلاعات مکانی استفاده می‌شود.

 

 

 

 

مدلسازی و توسعه نرم افزار

مدل‌های داده مکانی و مدل‌های پردازشی در پلتفرم‌های مختلف پیاده‌سازی می‌گردند. از جمله این پلتفرم‌ها می‌توان به WebGIS، MobileGIS اشاره نمود.